Các dòng sản phẩm nguồn xung tổ ong (AC/DC) MeanWell bao gồm: UHP, HEP, G3, LRS, SE, PFC, RSP, G5, MSP,…

Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 346 kết quả Hiển thị tất cả 346 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort
Hình
Sản phẩm
Mã SP:HRP-100-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
8.5A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-100-15
Điện áp đầu ra:
15V
Dòng điện đầu ra:
7A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-100-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
4.5A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-100-3.3
Điện áp đầu ra:
3V
Dòng điện đầu ra:
20A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-100-36
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
2.9A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-100-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2.2A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-100-5
Điện áp đầu ra:
5V
Dòng điện đầu ra:
17A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-100-7.5
Điện áp đầu ra:
8V
Dòng điện đầu ra:
13.5A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
13A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150-15
Điện áp đầu ra:
15V
Dòng điện đầu ra:
10A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
6.5A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150-3.3
Điện áp đầu ra:
3V
Dòng điện đầu ra:
30A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150-36
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
4.3A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
3.3A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150-5
Điện áp đầu ra:
5V
Dòng điện đầu ra:
26A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150-7.5
Điện áp đầu ra:
8V
Dòng điện đầu ra:
20A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150N-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
13A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150N-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
6.5A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150N-36
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
4.3A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Mã SP:HRP-150N-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
3.3A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
1 2 18