Để tuân thủ các quy định an toàn quốc tế và xu hướng tiết kiệm năng lượng, MEAN WELL đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới tốt hơn với hiệu suất và chi phí tốt hơn.

Khi các sản phẩm đang dần lỗi thời, chúng cần được thay thế bằng những sản phẩm mới hơn tốt hơn. Các model sau sẽ dần bị loại bỏ để các sản phẩm hiệu suất cao của có thể được áp dụng rộng rãi. Sau đây là Bảng Sản phẩm Ngừng sản xuất của MEAN WELL.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của MEAN WELL.

Chú thích*

  1. NRND (Không được Đề xuất cho Thiết kế Mới): sau hơn 6 ~ 18 tháng, các mô hình này có thể bắt đầu quy trình EOL (Hết vòng đời).
  2. 60 ngày: Kho có dự trữ nên có thể được giao trước.
  3. 90 ngày: Sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng. Có thể cung cấp sớm hơn tùy thuộc vào lịch trình sản xuất.
  4. 90 ngày (Ngày mua cuối cùng): Sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng. Có thể cung cấp sớm hơn tùy thuộc vào lịch trình sản xuất.
  5. 90 ngày (Ngày sản xuất cuối cùng): Sản xuất khi đặt hàng. Ngày sản xuất cuối cùng sẽ vào 30/06/2021.
  6. Nhóm MEAN WELL có quyền giao hàng sớm.
    Ghi chú. Đơn hàng mua cuối cùng: các sản phẩm có điều kiện mua cuối cùng phải đáp ứng yêu cầu Số lượng tối thiểu và lô hàng sẽ được hoàn thành sau 180 ngày kể từ ngày mua cuối cùng.
Model / SeriesĐặt hàngMã thay thếGhi chú
PB-600/1000NRNDNPB/NPP-750/1200*Better cost-performance products recommended
DR-UPS40NRNDDUPS20/40*Better cost-performance products recommended
LPL-18NRNDLPV-20*Better cost-performance products recommended
PLM-25ENRNDPLM-25*Better cost-performance products recommended
IDLV-25/ 25A/ 45/ 45A/ 65/ 65A
ODLV-45/45A/65/65A
IDPV-25/ 25A/ 45/ 45A/ 65/ 65A
NRNDGSV30
GSV60
PWM-40/60
Driver IC phase out
ELGT-150-CNRNDXLG-150*Better cost-performance products recommended
ELG-150-BENRNDNANA
PA-120N-C/P
PB-120N-C/P
PB-120P-C/P
90NPB-120*Better cost-performance products recommended
PB-300P
PB-300N
90NPB-360/450
NPP-450
*Better cost-performance products recommended
PB-360P
PB-360N
90NPB-360/450
NPP-450
*Better cost-performance products recommended
GS15A/B
GS15U/E
90 SGAS15A/B
SGAS15U/E
*Better cost-performance products recommended
SGA18U
SGA18E
90SGAS15U, GST18U
SGAS15E, GST18E
*Better cost-performance products recommended
TS-200/400
TS-700/1000
90NTS-300/450/750/1200
NTU-1200
*Better cost-performance products recommended
APC-8E/12E/16E
APV-8E/12E/16E
90APC-8/12/16
APV-8/12/16
APV/APC-08/12/16E types will not be able to meet new ErP and EN/IEC 55015:2019 regulation, safety will be cancelled and APV/APC standard type for replacement with EN62368 regulation.
So, these products are not intended for lighting luminaire applications in the EU.
HLP-40H90HLP-60H
PLP-45/60
*Better cost-performance products recommended
LDD-1000~1500LS/LW
LDD-300~1000HS/H/HW
LDD-1200~1500L/H/HW
90NLDD-H/HW*Better cost-performance products recommended
HDP-19090NANA
PD-11090PPT-125*NO TUV/CE Certificate since 2021.1.1
DR-RDN2090DRDN20/40*Better cost-performance products recommended
HRP-150N/ 300N/ 600N90
(Last Buy:2022.06.30)
HRP-150N3/ 300N3/ 600N3*Better cost-performance product recommended
PM/NFM-05/10/15/2090
(Last Buy:2022.06.30)
MPM/MFM-05/10/15/20*Better cost-performance products recommended
MPS-30/ 45/ 65/ 120/ 200
MPD-45/65/200
MPT-45/65
90
(Last Buy:2022.06.30)
RPS-30/45/65/120/120S/200
RPD-60/75, MPQ-200
RPT-60/75
*Better cost-performance products recommended
SKM1590
(Last Buy:2022.06.30)
SKMW15*Better cost-performance products recommended
*Pin to Pin
PLM-12E90
(Last Buy:2022.06.30)
PLM-12NA
FDLC-10090
(Last Buy:2022.06.30)
XLG-100*Better cost-performance products recommended

Lưu ý: Đơn đặt hàng cho các mô hình có yêu cầu MOQ chỉ có thể được chấp nhận với số lượng 100 chiếc