Để tuân thủ các quy định an toàn quốc tế và xu hướng tiết kiệm năng lượng, MEAN WELL đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới tốt hơn với hiệu suất và chi phí tốt hơn.

Khi các sản phẩm đang dần lỗi thời, chúng cần được thay thế bằng những sản phẩm mới hơn tốt hơn. Các model sau sẽ dần bị loại bỏ để các sản phẩm hiệu suất cao của có thể được áp dụng rộng rãi. Sau đây là Bảng Sản phẩm Ngừng sản xuất của MEAN WELL.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của MEAN WELL.

Chú thích*

  1. NRND (Không được Đề xuất cho Thiết kế Mới): sau hơn 6 ~ 18 tháng, các mô hình này có thể bắt đầu quy trình EOL (Hết vòng đời).
  2. 60 ngày: Kho có dự trữ nên có thể được giao trước.
  3. 90 ngày: Sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng. Có thể cung cấp sớm hơn tùy thuộc vào lịch trình sản xuất.
  4. 90 ngày (Ngày mua cuối cùng): Sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng. Có thể cung cấp sớm hơn tùy thuộc vào lịch trình sản xuất.
  5. 90 ngày (Ngày sản xuất cuối cùng): Sản xuất khi đặt hàng. Ngày sản xuất cuối cùng sẽ vào 30/06/2021.
  6. Nhóm MEAN WELL có quyền giao hàng sớm.
    Ghi chú. Đơn hàng mua cuối cùng: các sản phẩm có điều kiện mua cuối cùng phải đáp ứng yêu cầu Số lượng tối thiểu và lô hàng sẽ được hoàn thành sau 180 ngày kể từ ngày mua cuối cùng.
Model / SeriesLead TimeMã thay thếGhi chú
MP450/650/1K0
MS-75/150/210/300/360
MD-100
NRNDNMP650/1K2
NMS-240, NMD-240
*Better cost-performance products recommended
IDLC-25/25A/45/45A/
45-DA/65/65A/65-DA
NRNDLCM-25/40/60Driver IC phase out
ODLC-45/45A/45-DA/
65/65A/65-DA
NRNDLPF-25/40/60Driver IC phase out
PLC-30/60
PLN-30/60
NRNDLCM-25/40/60
LPF-25/40/60
Driver IC phase out
SE-450/60060 daysLRS-450/600*Better cost-performance products recommended
DRP-320060 daysNCP-3200*Better cost-performance products recommended
PLC-45/PLN-45/PLP-4560 daysPLC-60/ PLN-60/ PLP-60Driver IC phase out
FDL-6560 daysXLG-75*Better cost-performance products recommended
KAA-8R-10
KAA-4R4V-10
60 daysKAA-8R-10S
KAA-4R4V-10S
Upgrade with secure function
TS-1500/300060 daysNTS-1700/ 2200/ 3200*Better cost-performance products recommended
DR-UPS4090 daysDUPS20/40*Better cost-performance products recommended
PB-600/100090 days
(Last Buy:2023.06.30)
NPB/NPP-750/1200*Better cost-performance products recommended
*MOQ: 200pcs/lot
PLM-25E90 days
(Last Buy:2023.06.30)
PLM-25*Better cost-performance products recommended
*MOQ: 200pcs/lot
LDD-1000~1500LW
LDD-300~1000H/HW
LDD-1200~1500L/H/HW
90 days
(Last Buy:2023.06.30)
NLDD-H/HW*Better cost-performance products recommended
*MOQ: 200pcs/lot

Lưu ý: Đơn đặt hàng cho các mô hình có yêu cầu MOQ chỉ có thể được chấp nhận với số lượng 100 chiếc