Để tuân thủ các quy định an toàn quốc tế và xu hướng tiết kiệm năng lượng, MEAN WELL đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới tốt hơn với hiệu suất và chi phí tốt hơn.

Khi các sản phẩm đang dần lỗi thời, chúng cần được thay thế bằng những sản phẩm mới hơn tốt hơn. Các model sau sẽ dần bị loại bỏ để các sản phẩm hiệu suất cao của có thể được áp dụng rộng rãi. Sau đây là Bảng Sản phẩm Ngừng sản xuất của MEAN WELL.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của MEAN WELL.

Chú thích*

  1. NRND (Không được Đề xuất cho Thiết kế Mới): sau hơn 6 ~ 18 tháng, các mô hình này có thể bắt đầu quy trình EOL (Hết vòng đời).
  2. 60 ngày: Kho có dự trữ nên có thể được giao trước.
  3. 90 ngày: Sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng. Có thể cung cấp sớm hơn tùy thuộc vào lịch trình sản xuất.
  4. 90 ngày (Ngày mua cuối cùng): Sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng. Có thể cung cấp sớm hơn tùy thuộc vào lịch trình sản xuất.
  5. 90 ngày (Ngày sản xuất cuối cùng): Sản xuất khi đặt hàng. Ngày sản xuất cuối cùng sẽ vào 30/06/2021.
  6. Nhóm MEAN WELL có quyền giao hàng sớm.
    Ghi chú. Đơn hàng mua cuối cùng: các sản phẩm có điều kiện mua cuối cùng phải đáp ứng yêu cầu Số lượng tối thiểu và lô hàng sẽ được hoàn thành sau 180 ngày kể từ ngày mua cuối cùng.
Model / SeriesThời gian đặt
(ngày)
Dòng sản phẩm thay thế
(Thời gian đặt: Bình thường)
Ghi chú
PLM-12ENRNDPLM-12NA
LHP-200NRNDUHP-200A*Không được cấp chứng chỉ CE kể từ 01/01/2021
PD-110NRNDPPT-125*Không cấp chứng chỉ TUV/CE từ ngày 01/01/2021
PA-120N-PNRNDPA-120N-CNA
SGA40CHNRNDGST40Chứng chỉ CCC sẻ bị hủy bỏ vào ngày 22/06/2021
SKM15NRNDSKMW15*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
* Pin to Pin
FDLC-80/100
FDHC-100
60XLG-100*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
DR-RDN2060DRDN20*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
PT-450390PT-6503*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
HSN-20090HSN-300*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
HDP-24090HDP-190Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
LPFH-60
LPFH-60D
90HVG-65*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
PLM-40/40E90IDLC-45*Key components EOL
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
PM/NFM-05/10/15/2090MPM/MFM-05/10/15/20*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
MPS-30/45/65/120/20090RPS-30/45/65/120/120S/200*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
MPD-45/65/20090RPD-60/75 , MPQ-200*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
MPT-45/6590RPT-60/75*Sản phẩm có giá với hiệu suất tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
SPU0290
(Ngày mua cuối cùng:
2021/06/30)
SPUN02*Pin to Pin, giá-hiệu năng tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
SPR0190
(Ngày mua cuối cùng:
2021/06/30)
SPRN01*Pin to Pin, giá-hiệu năng tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
SPA02
SPB03
SPB05
90
(Ngày mua cuối cùng:
2021/06/30)
SPAN02
SPBW03
SPBW06
*Pin to Pin, giá-hiệu năng tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô
SCW03,SCW05
DCW03,DCW05
90
(Ngày mua cuối cùng:
2021/06/30)
SCWN03,SCWN06
DCWN03,DCWN06
*Pin to Pin, giá-hiệu năng tốt hơn
Số lượng đặt tối thiểu: 200 bộ/lô