Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 98 kết quả Hiển thị tất cả 98 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Nguồn Meanwell DRA-40-12 (40.08W/12V/3.34A) 1
Mã SP:DRA-40-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
3.34A
Điện áp đầu vào:
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell DRA-40-24 (40.08W/24V/1.7A) 2
Mã SP:DRA-40-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
1.7A
Điện áp đầu vào:
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell DRA-60-12 (60W/12V/5A) 3
Mã SP:DRA-60-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
5A
Điện áp đầu vào:
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell DRA-60-24 (60W/24V/2.5A) 4
Mã SP:DRA-60-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
2.5A
Điện áp đầu vào:
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell EDR-120-12 (120W/12V/10A) 5
Mã SP:EDR-120-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
10A
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-120-24 (120W/24V/5A) 6
Mã SP:EDR-120-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
5A
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-120-48 (120W/48V/2.5A) 7
Mã SP:EDR-120-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2.5A
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-150-24 (150W/24V/6.5A) 8
Mã SP:EDR-150-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
6.5A
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
91~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-75-12 (75.6W/12V/6.3A) 9
Mã SP:EDR-75-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
6.3A
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-75-24 (76.8W/24V/3.2A) 10
Mã SP:EDR-75-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
3.2A
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-75-48 (76.8W/48V/1.6A) 11
Mã SP:EDR-75-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
1.6A
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-12 (85.2W/12V/7.1A) 12
Mã SP:HDR-100-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
7.1A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-12N (90W/12V/7.5A) 13
Mã SP:HDR-100-12N
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
7.5A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-15 (92W/15V/6.13A) 14
Mã SP:HDR-100-15
Điện áp đầu ra:
15V
Dòng điện đầu ra:
6.13A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-15N (97.5W/15V/6.5A) 15
Mã SP:HDR-100-15N
Điện áp đầu ra:
15V
Dòng điện đầu ra:
6.5A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-24 (92W/24V/3.83A) 16
Mã SP:HDR-100-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
3.83A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-24N (100.8W/24V/4.2A) 17
Mã SP:HDR-100-24N
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
4.2A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-48 (92.2W/48V/1.92A) 18
Mã SP:HDR-100-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
1.92A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-48N (100.8W/48V/2.1A) 19
Mã SP:HDR-100-48N
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2.1A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
Nguồn Meanwell HDR-15-12 (15W/12V/1.25A) 20
Mã SP:HDR-15-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
1.25A
Điện áp đầu vào:
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
Bảo hành:
2 năm
1 2 5