Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 98 kết quả Hiển thị tất cả 98 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell MDR-10-5 (10W/5.0V/2.00A) 1
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
2A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-10-12 (10.08W/12V/0.84A) 2
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.2V
0.84A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-10-15 (10.05W/15V/0.67A) 3
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
0.67A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-10-24 (10.08W/24V/0.42A) 4
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 26.4V
0.42A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-20-5 (15W/5.0V/3.00A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
3A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-20-12 (20.04W/12V/1.67A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.2V
1.67A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-20-15 (20.10W/15V/1.34A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
1.34A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-20-24 (24W/24V/1.00A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 26.4V
1A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-40-5 (30W/5.0V/6.00A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
5 ~ 6V
6A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-40-12 (39.96W/12V/3.33A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
3.33A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-40-24 (40.80W/24V/1.70A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
1.7A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-40-48 (39.84W/48V/0.83A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
0.83A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-60-5 (50W/5.0V/10.00A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
5 ~ 6V
10A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-60-12 (60W/12V/5.00A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
5A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-60-24 (60W/24V/2.50A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
2.5A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-60-48 (60W/48V/1.25A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
1.25A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-100-12 (90W/12V/7.50A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
7.5A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-100-24 (96W/24V/4.00A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
4A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MDR-100-48 (96W/48V/2.00A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
2A
Điều chỉnh:
-
85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-75-12 (75.60W/12V/6.30A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
6.3A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
1 2 5