Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 98 kết quả Hiển thị tất cả 98 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell DRA-40-12 (40.08W/12V/3.34A) 1
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
3.34A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DRA-40-24 (40.08W/24V/1.7A) 2
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
1.7A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DRA-60-12 (60W/12V/5A) 3
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
5A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DRA-60-24 (60W/24V/2.5A) 4
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
2.5A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell EDR-120-12 (120W/12V/10A) 5
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 14V
10A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell EDR-120-24 (120W/24V/5A) 6
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell EDR-120-48 (120W/48V/2.5A) 7
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
2.5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell EDR-150-24 (150W/24V/6.5A) 8
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
6.5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
91~264VAC
1 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell EDR-75-12 (75.6W/12V/6.3A) 9
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 14V
6.3A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell EDR-75-24 (76.8W/24V/3.2A) 10
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
3.2A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell EDR-75-48 (76.8W/48V/1.6A) 11
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
1.6A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-100-12 (85.2W/12V/7.1A) 12
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 13V
7.1A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-100-12N (90W/12V/7.5A) 13
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 13V
7.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-100-15 (92W/15V/6.13A) 14
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
15 ~ 17V
6.13A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-100-15N (97.5W/15V/6.5A) 15
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
15 ~ 17V
6.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-100-24 (92W/24V/3.83A) 16
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 25.5V
3.83A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-100-24N (100.8W/24V/4.2A) 17
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 25.5V
4.2A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-100-48 (92.2W/48V/1.92A) 18
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 48.7V
1.92A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-100-48N (100.8W/48V/2.1A) 19
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 48.7V
2.1A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HDR-15-12 (15W/12V/1.25A) 20
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.8V
1.25A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
1 2 5