Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 98 kết quả Hiển thị tất cả 98 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell DRA-40-12 (40.08W/12V/3.34A) 1
AC/DC
Loại output:
CC
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
3.34A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell DRA-40-24 (40.08W/24V/1.7A) 2
AC/DC
Loại output:
CC
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
1.7A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell DRA-60-12 (60W/12V/5A) 3
AC/DC
Loại output:
CC
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
5A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell DRA-60-24 (60W/24V/2.5A) 4
AC/DC
Loại output:
CC
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
2.5A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-120-12 (120W/12V/10A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 14V
10A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-120-24 (120W/24V/5A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-120-48 (120W/48V/2.5A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
2.5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-150-24 (150W/24V/6.5A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
6.5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
91~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-75-12 (75.6W/12V/6.3A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 14V
6.3A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-75-24 (76.8W/24V/3.2A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
3.2A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell EDR-75-48 (76.8W/48V/1.6A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
1.6A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-12 (85.2W/12V/7.1A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 13V
7.1A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-12N (90W/12V/7.5A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 13V
7.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-15 (92W/15V/6.13A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
15 ~ 17V
6.13A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-15N (97.5W/15V/6.5A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
15 ~ 17V
6.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-24 (92W/24V/3.83A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 25.5V
3.83A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-24N (100.8W/24V/4.2A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 25.5V
4.2A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-48 (92.2W/48V/1.92A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 48.7V
1.92A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-48N (100.8W/48V/2.1A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 48.7V
2.1A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-15-12 (15W/12V/1.25A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.8V
1.25A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
1 2 5