Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 11 trong 11 kết quả Hiển thị tất cả 11 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell WDR-120-12 (120W/12V/10A) 1
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
10A
180 ~ 550VAC
254 ~ 780VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-120-24 (120W/24V/5A) 2
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 29V
5A
180 ~ 550VAC
254 ~ 780VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-120-48 (120W/48V/2.5A) 3
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 57V
2.5A
180 ~ 550VAC
254 ~ 780VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-240-24 (240W/24V/10A) 4
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
29 ~ 33V
10A
180 ~ 550VAC
254 ~ 780VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-240-48 (240W/48V/5A) 5
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
56 ~ 65V
5A
180 ~ 550VAC
254 ~ 780VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-480-24 (480W/24V/20A) 6
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
29 ~ 33V
20A
180 ~ 550VAC
254 ~ 780VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-480-48 (480W/48V/10A) 7
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
56 ~ 65V
10A
180 ~ 550VAC
254 ~ 780VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-60-12 (60W/12V/5A) 8
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
5A
180 550Vac or 254 780Vdc
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-60-24 (60W/24V/2.5A) 9
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 29V
2.5A
180 550Vac or 254 780Vdc
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-60-48 (60W/48V/1.25A) 10
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 57V
1.25A
180 550Vac or 254 780Vdc
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell WDR-60-5 (50W/5V/10A) 11
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
5 ~ 6V
10A
180 550Vac or 254 780Vdc
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua