Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 300 kết quả Hiển thị tất cả 300 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell GSM06E05-P1J (6W/5V/0~1.20A) 1
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
5V
0~1.2A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM06E06-P1J (6W/6V/0~1.00A) 2
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
6V
0~1A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM06E07-P1J (6W/7V/0~0.80A) 3
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
7V
0~0.8A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM06E09-P1J (6W/9V/0~0.66A) 4
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
9V
0~0.66A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM06E12-P1J (6W/12V/0~0.50A) 5
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
12V
0~0.5A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM06E15-P1J (6W/15V/0~0.40A) 6
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
15V
0~0.4A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM06E18-P1J (6W/18V/0~0.33A) 7
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
18V
0~0.33A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM06E24-P1J (6W/24V/0~0.25A) 8
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
24V
0~0.25A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
5V
0~1.2A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
6V
0~1A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
7V
0~0.8A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
9V
0~0.66A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
12V
0~0.5A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
15V
0~0.4A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
18V
0~0.33A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
24V
0~0.25A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM120A12-R7B (102W/12V/0~8.50A) 9
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
12V
0~8.5A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM120A15-R7B (105W/15V/0~7.00A) 10
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
15V
0~7A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM120A20-R7B (120W/19V/0~6.00A) 11
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
19V
0~6A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell GSM120A24-R7B (120W/24V/0~5.00A) 12
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
24V
0~5A
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
1 2 15