Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 300 kết quả Hiển thị tất cả 300 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell GSM06E05-P1J (6W/5V/0~1.20A) 1
AC-DC
Loại output:
CV
5V
0~1.2A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM06E06-P1J (6W/6V/0~1.00A) 2
AC-DC
Loại output:
CV
6V
0~1A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM06E07-P1J (6W/7V/0~0.80A) 3
AC-DC
Loại output:
CV
7V
0~0.8A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM06E09-P1J (6W/9V/0~0.66A) 4
AC-DC
Loại output:
CV
9V
0~0.66A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM06E12-P1J (6W/12V/0~0.50A) 5
AC-DC
Loại output:
CV
12V
0~0.5A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM06E15-P1J (6W/15V/0~0.40A) 6
AC-DC
Loại output:
CV
15V
0~0.4A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM06E18-P1J (6W/18V/0~0.33A) 7
AC-DC
Loại output:
CV
18V
0~0.33A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM06E24-P1J (6W/24V/0~0.25A) 8
AC-DC
Loại output:
CV
24V
0~0.25A
1 năm
Nơi nhập dữ liệu
AC-DC
Loại output:
CV
5V
0~1.2A
1 năm
Nơi nhập dữ liệu
AC-DC
Loại output:
CV
6V
0~1A
1 năm
Nơi nhập dữ liệu
AC-DC
Loại output:
CV
7V
0~0.8A
1 năm
Nơi nhập dữ liệu
AC-DC
Loại output:
CV
9V
0~0.66A
1 năm
Nơi nhập dữ liệu
AC-DC
Loại output:
CV
12V
0~0.5A
1 năm
Nơi nhập dữ liệu
AC-DC
Loại output:
CV
15V
0~0.4A
1 năm
Nơi nhập dữ liệu
AC-DC
Loại output:
CV
18V
0~0.33A
1 năm
Nơi nhập dữ liệu
AC-DC
Loại output:
CV
24V
0~0.25A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM120A12-R7B (102W/12V/0~8.50A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
12V
0~8.5A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM120A15-R7B (105W/15V/0~7.00A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
15V
0~7A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM120A20-R7B (120W/19V/0~6.00A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
19V
0~6A
1 năm
Nguồn Meanwell GSM120A24-R7B (120W/24V/0~5.00A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
24V
0~5A
1 năm
1 2 15