Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 300 kết quả Hiển thị tất cả 300 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
5V
0~1.2A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
6V
0~1A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
7V
0~0.8A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
9V
0~0.66A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
12V
0~0.5A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
15V
0~0.4A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
18V
0~0.33A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
24V
0~0.25A
2 năm
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
5V
0~1.2A
2 năm
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
6V
0~1A
2 năm
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
7V
0~0.8A
2 năm
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
9V
0~0.66A
2 năm
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
12V
0~0.5A
2 năm
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
15V
0~0.4A
2 năm
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
18V
0~0.33A
2 năm
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
24V
0~0.25A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
12V
0~8.5A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
15V
0~7A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
19V
0~6A
2 năm
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CV
24V
0~5A
2 năm
1 2 15