Phạm vi công suất nguồn tổ ong Meanwell bao gồm từ 15 watt đến 10.000 watt. Từ đầu ra đơn, đến đầu ra kép, ba và bốn, tất cả đều có đầu vào phổ quát và đầu ra điện áp từ 2.5, 3.3, 3.6, 3.8, 5, 7.5, 12, 13.5, 13.8, 15, 24, 27, 36, 48, 120, 250 và 400 vôn.

Nhiều bộ nguồn có công suất cao hơn cho phép người dùng điều chỉnh điện áp đầu ra và phạm vi rộng của bộ nguồn kèm theo này đi kèm với các biện pháp bảo vệ ngắn mạch, quá tải và quá áp. Một số dải công suất cao hơn có sẵn với tính năng bật / tắt từ xa tích hợp, đầu ra ở chế độ chờ 5 volt và tiêu thụ điện năng không tải.

Bán hàng & Hỗ trợ

  • Báo giá đặt hàng
  • Tồn kho & vận chuyển
  • Các vấn đề về kỹ thuật