Khi công nghệ được cải thiện, các sản phẩm cũ sẽ được thay thế bằng các sản phẩm mới tốt hơn. Các sản phẩm được liệt kê trong danh sách “Hết vòng đời” dưới đây đã không còn sản xuất và thương mại nữa. Các dịch vụ như bảo hành vẫn được hỗ trợ bình thường. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi DaiLyMeanWell.com.vn

Hết vòng đời
Model / Series
Tình trạng cung cấp sản phẩmModel thay thế
IPC-300Hết vòng đời
2021.01
NA
GSC18/25/36Hết vòng đời
2021.01
IDLC-25/45
PLM-25
DRH-120
DRT-240/480/960
Hết vòng đời
2021.01
WDR-120
TDR-240/480/960
PB-230Hết vòng đời
2021.01
GC220
QP-200-3A/3B/3C/3D/3EHết vòng đời
2021.01
UMP-400
DR-15/30/45/60/75/100/120Hết vòng đời
2021.01
HDR-15/30/60/100,EDR-75/120,
NDR-75/120
DRP-240/480/480SHết vòng đời
2021.01
NDR-240/480
PD-2503Hết vòng đời
2021.01
PT-6503
ELP-75-CHết vòng đời
2021.01
ELP-75/LPP-100
LPS-75
TP-100/150Hết vòng đời
2021.01
QP-150
PS-15/25/35/45/65Hết vòng đời
2021.01
EPS-15/25/35/45/65
SP-75/100/150/200/240/320/480/750Hết vòng đời
2021.01
RSP-75/100/150/200/320/500/750
NID30/60Hết vòng đời
2021.01
NID35/65
CLG-60/100/150Hết vòng đời
2021.01
XLG-75/100/150
ELG-75/100/150
HLG-60/100/150
PPS-125/200Hết vòng đời
2020.07
EPS-120/EPP-200
ASP-150Hết vòng đời
2020.07
EPP-150
USP-150/225/350/500Hết vòng đời
2020.07
UHP-200/350/500
PA-120P-C /PA-120P-PHết vòng đời
2020.07
PA-120N-C/ PA-120N-P
ENC-120,GC120
GS12
GS18/25/36
Hết vòng đời
2020.07
SGA12
GST18/25/36
ULP-150Hết vòng đời
2020.07
UHP-200/UHP-200A
CEN-60/75/100Hết vòng đời
2020.07
XLG-75/100/150
ELG-75/100/150
HLG-60/100/150
NCL-CL1-01
IRL-CL2-01
IRL-RGB-01
IRL-RGBW-01
Hết vòng đời
2020.01
NA
SBT01
SFT01
DET01
Hết vòng đời
2020.01
SBTN01
SFTN01
DETN01
IPC-250Hết vòng đời
2020.01
NA
PSD-05Hết vòng đời
2020.01
PSD-15
HSG-70Hết vòng đời
2020.01
XLG-75
ELG-75,FDLC-80
NES-15/25/35/50/75/100/150/200/350
NED-35/50/75/100
NET-35/50/75
Hết vòng đời
2020.01
RS-15/25
LRS-35/50/75/100/150/200/350
RD-35/50/65/85/125
RT-50/65/85