Khi công nghệ được cải thiện, các sản phẩm cũ sẽ được thay thế bằng các sản phẩm mới tốt hơn. Các sản phẩm được liệt kê trong danh sách “Hết vòng đời” dưới đây đã không còn sản xuất và thương mại nữa. Các dịch vụ như bảo hành vẫn được hỗ trợ bình thường. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi DaiLyMeanWell.com.vn

Model / SeriesNgày hết vòng đờiMã thay thếGhi chú
PT-4503EOL
2022.01
PT-6503Check MEAN WELL for remaining stocks
SGA40CHEOL
2022.01
GST40Check MEAN WELL for remaining stocks
CCC certificate was invalid, since 2021.06.22.
GEM06I05-USBEOL
2022.01
GEM12I05-USBCheck MEAN WELL for remaining stocks
LPFH-60
LPFH-60D
EOL
2022.01
HVG-65
XLG-75
LPF-60(D)
Check MEAN WELL for remaining stocks
FDLC-80
FDHC-100
EOL
2022.01
XLG-100
XLG-100I
Check MEAN WELL for remaining stocks
HDP-240EOL
2022.01
NACheck MEAN WELL for remaining stocks
LHP-200
HSN-200
EOL
2022.01
UHP-200
UHP-200A
Check MEAN WELL for remaining stocks
SPR01EOL
2021.07
SPRN01Check MEAN WELL for remaining stocks
SPU02EOL
2021.07
SPUN02Check MEAN WELL for remaining stocks
SPA02
SPB03
SPB05
EOL
2021.07
SPAN02
SPBW03
SPBW06
Check MEAN WELL for remaining stocks
SCW03, SCW05
DCW03, DCW05
EOL
2021.07
SCWN03, SCWN06
DCWN03, DCWN06
Check MEAN WELL for remaining stocks
PLM-40/40EEOL
2021.05
IDLC-45Check MEAN WELL for remaining stocks
GSC18/25/36EOL
2021.01
IDLC-25/45
PLM-25
Check MEAN WELL for remaining stocks
DRH-120
DRT-240/480/960
EOL
2021.01
WDR-120
TDR-240/480/960
Check MEAN WELL for remaining stocks
PB-230EOL
2021.01
GC220Check MEAN WELL for remaining stocks
QP-200-3A/3B/3C/3D/3EEOL
2021.01
UMP-400Check MEAN WELL for remaining stocks
DR-15/30/45/60/75/100/120EOL
2021.01
HDR-15/30/60/100,EDR-75/120,
NDR-75/120
Check MEAN WELL for remaining stocks
DRP-240/480/480SEOL
2021.01
NDR-240/480Check MEAN WELL for remaining stocks
PD-2503EOL
2021.01
PT-6503Check MEAN WELL for remaining stocks
ELP-75-CEOL
2021.01
ELP-75/LPP-100
LPS-75
Check MEAN WELL for remaining stocks
TP-100/150EOL
2021.01
QP-150Check MEAN WELL for remaining stocks
PS-15/25/35/45/65EOL
2021.01
EPS-15/25/35/45/65Check MEAN WELL for remaining stocks
SP-75/100/150/200/240/320/480/750EOL
2021.01
RSP-75/100/150/200/320/500/750Check MEAN WELL for remaining stocks
NID30/60EOL
2021.01
NID35/65Check MEAN WELL for remaining stocks
CLG-60/100/150EOL
2021.01
XLG-75/100/150
ELG-75/100/150
HLG-60/100/150
Check MEAN WELL for remaining stocks