Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HLG-40H-12A (39.96W/12V/3.33A) 1
AC/DC
Loại output:
CC-CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.5V
3.33A
Điều chỉnh:
2 ~ 3.33A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-15A (40.05W/15V/2.67A) 2
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 17V
2.67A
Điều chỉnh:
1.6 ~ 2.67A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-20A (40.00W/20V/2.00A) 3
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
17 ~ 22V
2A
Điều chỉnh:
1.2 ~ 2A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-24A (40.08W/24V/1.67A) 4
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27V
1.67A
Điều chỉnh:
1 ~ 1.67A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-30A (40.20W/30V/1.34A) 5
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
27 ~ 33V
1.34A
Điều chỉnh:
0.8 ~ 1.34A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-36A (40.32W/36V/1.12A) 6
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
33 ~ 40V
1.12A
Điều chỉnh:
0.67 ~ 1.12A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-42A (40.32W/42V/0.96A) 7
AC/DC
Loại output:
CC-CV
42V
Điều chỉnh:
38 ~ 46V
0.96A
Điều chỉnh:
0.58 ~ 0.96A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-48A (40.32W/48V/0.84A) 8
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
43 ~ 53V
0.84A
Điều chỉnh:
0.5 ~ 0.84A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-54A (40.50W/54V/0.75A) 9
AC/DC
Loại output:
CC-CV
54V
Điều chỉnh:
49 ~ 58V
0.75A
Điều chỉnh:
0.45 ~ 0.75A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-60H-15A (60.00W/15V/4.00A) 10
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 17V
4A
Điều chỉnh:
2.4 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-60H-20A (60.00W/20V/3.00A) 11
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
17 ~ 22V
3A
Điều chỉnh:
1.8 ~ 3A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-60H-24A (60.00W/24V/2.50A) 12
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27V
2.5A
Điều chỉnh:
1.5 ~ 2.5A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
1 2 199