Tất cả sản phẩm


Hiển thị 1 – 12 trong 2345 kết quả Hiển thị tất cả 2345 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HLG-40H-12A (39.96W/12V/3.33A) 1
AC/DC
Loại output:
CC-CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.5V
3.33A
Điều chỉnh:
2 ~ 3.33A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-15A (40.05W/15V/2.67A) 2
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 17V
2.67A
Điều chỉnh:
1.6 ~ 2.67A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-20A (40.00W/20V/2.00A) 3
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
17 ~ 22V
2A
Điều chỉnh:
1.2 ~ 2A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-24A (40.08W/24V/1.67A) 4
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27V
1.67A
Điều chỉnh:
1 ~ 1.67A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-30A (40.20W/30V/1.34A) 5
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
27 ~ 33V
1.34A
Điều chỉnh:
0.8 ~ 1.34A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-36A (40.32W/36V/1.12A) 6
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
33 ~ 40V
1.12A
Điều chỉnh:
0.67 ~ 1.12A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-42A (40.32W/42V/0.96A) 7
AC/DC
Loại output:
CC-CV
42V
Điều chỉnh:
38 ~ 46V
0.96A
Điều chỉnh:
0.58 ~ 0.96A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-48A (40.32W/48V/0.84A) 8
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
43 ~ 53V
0.84A
Điều chỉnh:
0.5 ~ 0.84A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-40H-54A (40.50W/54V/0.75A) 9
AC/DC
Loại output:
CC-CV
54V
Điều chỉnh:
49 ~ 58V
0.75A
Điều chỉnh:
0.45 ~ 0.75A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-60H-15A (60.00W/15V/4.00A) 10
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 17V
4A
Điều chỉnh:
2.4 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-60H-20A (60.00W/20V/3.00A) 11
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
17 ~ 22V
3A
Điều chỉnh:
1.8 ~ 3A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-60H-24A (60.00W/24V/2.50A) 12
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27V
2.5A
Điều chỉnh:
1.5 ~ 2.5A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
1 2 196