Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 57 kết quả Hiển thị tất cả 57 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell DDR-120A-12 (99.60W/12.0V/8.30A) 1
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
9 ~ 14V
8.3A
Điều chỉnh:
-
9 ~ 18VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120A-24 (100.80W/24V/4.20A) 2
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
4.2A
Điều chỉnh:
-
9 ~ 18VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120A-48 (100.80W/48V/2.10A) 3
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
2.1A
Điều chỉnh:
-
9 ~ 18VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120B-12 (120W/12.0V/10.00A) 4
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
9 ~ 14V
10A
Điều chỉnh:
-
16.8 ~ 33.6VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120B-24 (120W/24V/5.00A) 5
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
5A
Điều chỉnh:
-
16.8 ~ 33.6VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120B-48 (120W/48V/2.50A) 6
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
2.5A
Điều chỉnh:
-
16.8 ~ 33.6VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120C-12 (120W/12.0V/10.00A) 7
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
9 ~ 14V
10A
Điều chỉnh:
-
33.6 ~ 67.2VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120C-24 (120W/24V/5.00A) 8
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
5A
Điều chỉnh:
-
33.6 ~ 67.2VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120C-48 (120W/48V/2.50A) 9
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
2.5A
Điều chỉnh:
-
33.6 ~ 67.2VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120D-12 (120W/12.0V/10.00A) 10
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
9 ~ 14V
10A
Điều chỉnh:
-
67.2 ~ 154VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120D-24 (120W/24V/5.00A) 11
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
5A
Điều chỉnh:
-
67.2 ~ 154VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-120D-48 (120W/48V/2.50A) 12
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
2.5A
Điều chỉnh:
-
67.2 ~ 154VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-15G-12 (15W/12V/1.25A) 13
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
9 ~ 13.2V
1.25A
Điều chỉnh:
-
9 ~ 36VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-15G-15 (15W/15V/1.00A) 14
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
1A
Điều chỉnh:
-
9 ~ 36VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-15G-24 (15.12W/24V/0.63A) 15
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 28V
0.63A
Điều chỉnh:
-
9 ~ 36VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-15G-3.3 (11.55W/3.3V/3.50A) 16
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
3.3V
Điều chỉnh:
3.0 ~ 3.6V
3.5A
Điều chỉnh:
-
9 ~ 36VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-15G-5 (15W/5V/3.00A) 17
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.5 ~ 5.5V
3A
Điều chỉnh:
-
9 ~ 36VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-15L-12 (15W/12V/1.25A) 18
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
9 ~ 13.2V
1.25A
Điều chỉnh:
-
18 ~ 75V
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-15L-15 (15W/15V/1.00A) 19
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
1A
Điều chỉnh:
-
18 ~ 75V
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DDR-15L-24 (15.12W/24V/0.63A) 20
Liên hệ
DC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 28V
0.63A
Điều chỉnh:
-
18 ~ 75V
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
1 2 3