Nguồn Meanwell DDR-30G-12 (30W/12V/2.50A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 12V và dòng điện đầu ra 2.5A

Mã: DDR-30G-12 Danh mục:
Nguồn Meanwell DDR-30G-12 (30W/12V/2.50A)