Nguồn Meanwell DDR-30L-5 (30W/5.0V/6.00A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 5V và dòng điện đầu ra 6A

Nguồn Meanwell DDR-30L-5 (30W/5.0V/6.00A)

Mã: DDR-30L-5 Danh mục: