Nguồn Meanwell DDR-60L-5 (60W/5.0V/12.00A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 5V và dòng điện đầu ra 12A

Nguồn Meanwell DDR-60L-5 (60W/5.0V/12.00A)

Mã: DDR-60L-5 Danh mục: