Nguồn Meanwell DDR-30G-15 (30W/15V/2.00A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 2A

Nguồn Meanwell DDR-30G-15 (30W/15V/2.00A)

Mã: DDR-30G-15 Danh mục: