Nguồn Meanwell DDR-120A-48 (100.80W/48V/2.10A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 2.1A

Nguồn Meanwell DDR-120A-48 (100.80W/48V/2.10A)

Mã: DDR-120A-48 Danh mục: