Nguồn Meanwell DDR-120A-12 (99.60W/12.0V/8.30A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 12V và dòng điện đầu ra 8.3A

Mã: DDR-120A-12 Danh mục:
Nguồn Meanwell DDR-120A-12 (99.60W/12.0V/8.30A)