Nguồn Meanwell DDR-60G-5 (54W/5.0V/10.80A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 5V và dòng điện đầu ra 10.8A

Mã: DDR-60G-5 Danh mục:
Nguồn Meanwell DDR-60G-5 (54W/5.0V/10.80A)