Nguồn Meanwell DDR-30L-15 (30W/15V/2.00A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 2A

Mã: DDR-30L-15 Danh mục:
Nguồn Meanwell DDR-30L-15 (30W/15V/2.00A)