Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 27 kết quả Hiển thị tất cả 27 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HDR-15-5 (12W/5V/2.4A) 1
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.5 ~ 5.5V
2.4A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-15-12 (15W/12V/1.25A) 2
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.8V
1.25A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-15-15 (15W/15V/1A) 3
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 18V
1A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-15-24 (15.2W/24V/0.63A) 4
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 29V
0.63A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-15-48 (15.4W/48V/0.32A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 55.2V
0.32A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-30-5 (15W/5V/3A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.5 ~ 5.5V
3A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-30-12 (24W/12V/2A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.8V
2A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-30-15 (30W/15V/2A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 18V
2A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-30-24 (36W/24V/1.5A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 29V
1.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-30-48 (36W/48V/0.75A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 55.2V
0.75A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-60-5 (32.5W/5V/6.5A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.5 ~ 5.5V
6.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-60-12 (54W/12V/4.5A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.8V
4.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-60-15 (60W/15V/4A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 18V
4A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-60-24 (60W/24V/2.5A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 29V
2.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-60-48 (60W/48V/1.25A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 55.2V
1.25A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-12 (85.2W/12V/7.1A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 13V
7.1A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-12N (90W/12V/7.5A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 13V
7.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-15 (92W/15V/6.13A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
15 ~ 17V
6.13A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-15N (97.5W/15V/6.5A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
15 ~ 17V
6.5A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HDR-100-24 (92W/24V/3.83A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 25.5V
3.83A
120~370VDC (390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
1 2