Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 14 trong 14 kết quả Hiển thị tất cả 14 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell SDR-75-12 (75.60W/12V/6.30A) 1
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
6.3A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-75-24 (76.80W/24V/3.20A) 2
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
3.2A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-75-48 (76.80W/48V/1.60A) 3
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
1.6A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-120-12 (120W/12V/10.00A) 4
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
10A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-120-24 (120W/24V/5.00A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
5A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-120-48 (120W/48V/2.50A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
2.5A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-240-24 (240W/24V/10.00A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
10A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-240-48 (240W/48V/5.00A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
5A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-480-24 (480W/24V/20.00A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
20A
Điều chỉnh:
-
90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-480-48 (480W/48V/10.00A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
10A
Điều chỉnh:
-
90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-480P-24 (480W/24V/20.00A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
20A
Điều chỉnh:
-
90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-480P-48 (480W/48V/10.00A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
10A
Điều chỉnh:
-
90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-960-24 (960W/24V/40.00A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
40A
Điều chỉnh:
-
180 ~ 264VAC; 254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SDR-960-48 (960W/48V/20.00A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
20A
Điều chỉnh:
-
180 ~ 264VAC; 254 ~ 370VDC
1 năm