Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 14 trong 14 kết quả Hiển thị tất cả 14 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell SDR-120-12 (120W/12V/10.00A) 1
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
10A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-120-24 (120W/24V/5.00A) 2
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
5A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-120-48 (120W/48V/2.50A) 3
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
2.5A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-240-24 (240W/24V/10.00A) 4
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
10A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-240-48 (240W/48V/5.00A) 5
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
5A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-480-24 (480W/24V/20.00A) 6
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
20A
Điều chỉnh:
-
90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-480-48 (480W/48V/10.00A) 7
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
10A
Điều chỉnh:
-
90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-480P-24 (480W/24V/20.00A) 8
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
20A
Điều chỉnh:
-
90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-480P-48 (480W/48V/10.00A) 9
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
10A
Điều chỉnh:
-
90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-75-12 (75.60W/12V/6.30A) 10
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
6.3A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-75-24 (76.80W/24V/3.20A) 11
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
3.2A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-75-48 (76.80W/48V/1.60A) 12
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 56V
1.6A
Điều chỉnh:
-
88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-960-24 (960W/24V/40.00A) 13
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
40A
Điều chỉnh:
-
180 ~ 264VAC; 254 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell SDR-960-48 (960W/48V/20.00A) 14
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
20A
Điều chỉnh:
-
180 ~ 264VAC; 254 ~ 370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua