Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 90 kết quả Hiển thị tất cả 90 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell RSP-75-3.3 (49.5W/3V/15A) 1
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.14 ~ 3.63V
15A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-75-5 (75W/5V/15A) 2
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
15A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-75-7.5 (75W/8V/10A) 3
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.13 ~ 8.25V
10A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-75-12 (75.6W/12V/6.3A) 4
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.2V
6.3A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-75-13.5 (75.6W/14V/5.6A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
14V
Điều chỉnh:
12.8 ~ 14.9V
5.6A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-75-15 (75W/15V/5A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14.3 ~ 16.5V
5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-75-24 (76.8W/24V/3.2A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22.8 ~ 26.4V
3.2A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-75-27 (75.6W/27V/2.8A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
27V
Điều chỉnh:
25.7 ~ 29.7V
2.8A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-75-48 (76.8W/48V/1.6A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
45.6 ~ 52.8V
1.6A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-3.3 (66W/3V/20A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.14 ~ 3.63V
20A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-5 (100W/5V/20A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
20A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-7.5 (101.25W/8V/13.5A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.13 ~ 8.25V
13.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-12 (102W/12V/8.5A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.2V
8.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-13.5 (101.25W/14V/7.5A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
14V
Điều chỉnh:
12.8 ~ 14.9V
7.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-15 (100.5W/15V/6.7A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14.3 ~ 16.5V
6.7A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-24 (100.8W/24V/4.2A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22.8 ~ 26.4V
4.2A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-27 (102.6W/27V/3.8A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
27V
Điều chỉnh:
25.7 ~ 29.7V
3.8A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-100-48 (100.8W/48V/2.1A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
45.6 ~ 52.8V
2.1A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-150-3.3 (99W/3V/30A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.14 ~ 3.63V
30A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell RSP-150-5 (150W/5V/30A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
30A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
1 2 5