Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 44 kết quả Hiển thị tất cả 44 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell MSP-100-12 (102W/12V/8.5A) 1
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.8V
8.5A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-100-15 (105W/15V/7A) 2
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14.25 ~ 18V
7A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-100-24 (108W/24V/4.5A) 3
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22.8 ~ 28.8V
4.5A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-100-3.3 (66W/3V/20A) 4
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.1 ~ 3.8V
20A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-100-36 (104.4W/36V/2.9A) 5
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
34.2 ~ 39.6V
2.9A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-100-48 (105.6W/48V/2.2A) 6
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
45.6 ~ 55.2V
2.2A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-100-5 (85W/5V/17A) 7
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.8V
17A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-100-7.5 (101.25W/8V/13.5A) 8
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.1 ~ 9V
13.5A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-1000-12 (960W/12V/80A) 9
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11 ~ 14V
80A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-1000-15 (960W/15V/64A) 10
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14 ~ 17V
64A
85~264VAC; 120~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell MSP-1000-24 (1008W/24V/42A) 11
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 28V
42A
85~264VAC; 120~370VDC