Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 44 kết quả Hiển thị tất cả 44 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Nguồn Meanwell MSP-100-12 (102W/12V/8.5A) 1
Mã SP:MSP-100-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
8.5A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-15 (105W/15V/7A) 2
Mã SP:MSP-100-15
Điện áp đầu ra:
15V
Dòng điện đầu ra:
7A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-24 (108W/24V/4.5A) 3
Mã SP:MSP-100-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
4.5A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-3.3 (66W/3V/20A) 4
Mã SP:MSP-100-3.3
Điện áp đầu ra:
3V
Dòng điện đầu ra:
20A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-36 (104.4W/36V/2.9A) 5
Mã SP:MSP-100-36
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
2.9A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-48 (105.6W/48V/2.2A) 6
Mã SP:MSP-100-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2.2A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-5 (85W/5V/17A) 7
Mã SP:MSP-100-5
Điện áp đầu ra:
5V
Dòng điện đầu ra:
17A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-7.5 (101.25W/8V/13.5A) 8
Mã SP:MSP-100-7.5
Điện áp đầu ra:
8V
Dòng điện đầu ra:
13.5A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-1000-12 (960W/12V/80A) 9
Mã SP:MSP-1000-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
80A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-1000-15 (960W/15V/64A) 10
Mã SP:MSP-1000-15
Điện áp đầu ra:
15V
Dòng điện đầu ra:
64A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-1000-24 (1008W/24V/42A) 11
Mã SP:MSP-1000-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
42A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-1000-48 (1008W/48V/21A) 12
Mã SP:MSP-1000-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
21A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-12 (200.4W/12V/16.7A) 13
Mã SP:MSP-200-12
Điện áp đầu ra:
12V
Dòng điện đầu ra:
16.7A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-15 (201W/15V/13.4A) 14
Mã SP:MSP-200-15
Điện áp đầu ra:
15V
Dòng điện đầu ra:
13.4A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-24 (201.6W/24V/8.4A) 15
Mã SP:MSP-200-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
8.4A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-3.3 (132W/3V/40A) 16
Mã SP:MSP-200-3.3
Điện áp đầu ra:
3V
Dòng điện đầu ra:
40A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-36 (205.2W/36V/5.7A) 17
Mã SP:MSP-200-36
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
5.7A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-48 (206.4W/48V/4.3A) 18
Mã SP:MSP-200-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
4.3A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-5 (175W/5V/35A) 19
Mã SP:MSP-200-5
Điện áp đầu ra:
5V
Dòng điện đầu ra:
35A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-7.5 (200.25W/8V/26.7A) 20
Mã SP:MSP-200-7.5
Điện áp đầu ra:
8V
Dòng điện đầu ra:
26.7A
Điện áp đầu vào:
85~264VAC; 120~370VDC
Bảo hành:
3 năm
1 2 3