Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 44 kết quả Hiển thị tất cả 44 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell MSP-100-3.3 (66W/3V/20A) 1
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.1 ~ 3.8V
20A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-5 (85W/5V/17A) 2
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.8V
17A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-7.5 (101.25W/8V/13.5A) 3
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.1 ~ 9V
13.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-12 (102W/12V/8.5A) 4
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.8V
8.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-15 (105W/15V/7A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14.25 ~ 18V
7A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-24 (108W/24V/4.5A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22.8 ~ 28.8V
4.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-36 (104.4W/36V/2.9A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
34.2 ~ 39.6V
2.9A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-100-48 (105.6W/48V/2.2A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
45.6 ~ 55.2V
2.2A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-3.3 (132W/3V/40A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.1 ~ 3.8V
40A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-5 (175W/5V/35A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.8V
35A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-7.5 (200.25W/8V/26.7A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.1 ~ 9V
26.7A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-12 (200.4W/12V/16.7A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.8V
16.7A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-15 (201W/15V/13.4A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14.25 ~ 18V
13.4A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-24 (201.6W/24V/8.4A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22.8 ~ 28.8V
8.4A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-36 (205.2W/36V/5.7A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
34.2 ~ 39.6V
5.7A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-200-48 (206.4W/48V/4.3A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
45.6 ~ 55.2V
4.3A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-300-3.3 (198W/3V/60A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.1 ~ 3.8V
60A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-300-5 (300W/5V/60A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.8V
60A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-300-7.5 (300W/8V/40A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.1 ~ 9V
40A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell MSP-300-12 (324W/12V/27A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.8V
27A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
1 2 3