Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 48 kết quả Hiển thị tất cả 48 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell LRS-100-12 (102W/12V/8.50A) 1
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.2 ~ 13.8V
8.5A
120 ~ 373VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-100-15 (105W/15V/7.00A) 2
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 18V
7A
120 ~ 373VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-100-24 (108W/24V/4.50A) 3
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 28.8V
4.5A
120 ~ 373VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-100-3.3 (66W/3V/20.00A) 4
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
2.97 ~ 3.6V
20A
120 ~ 373VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-100-36 (100.80W/36V/2.80A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
32.4 ~ 39.6V
2.8A
120 ~ 373VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-100-48 (110.40W/48V/2.30A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 52.8V
2.3A
120 ~ 373VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-100-5 (90W/5V/18.00A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.5 ~ 5.5V
18A
120 ~ 373VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-150-12 (150W/12V/12.5A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.2 ~ 13.8V
12.5A
120 ~ 373VDC
87 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-150-15 (150W/15V/10A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 18V
10A
120 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-150-24 (156W/24V/6.5A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 28.8V
6.5A
120 ~ 373VDC
89 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-150-36 (154.8W/36V/4.3A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
32.4 ~ 39.6V
4.3A
120 ~ 373VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-150-48 (158.4W/48V/3.3A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 52.8V
3.3A
120 ~ 373VDC
91 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-150-5 (110W/5V/22A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.5 ~ 5.5V
22A
120 ~ 373VDC
86 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-200-12 (204W/12V/17.00A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.2 ~ 13.8V
17A
90 ~ 132VAC / 180 ~ 2644VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-200-15 (210W/15V/14.00A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 18V
14A
90 ~ 132VAC / 180 ~ 2644VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-200-24 (211.20W/24V/8.80A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 28.8V
8.8A
90 ~ 132VAC / 180 ~ 2644VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-200-3.3 (132W/3V/40.00A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
2.97 ~ 3.6V
40A
90 ~ 132VAC / 180 ~ 2644VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-200-36 (212.40W/36V/5.90A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
32.4 ~ 39.6V
5.9A
90 ~ 132VAC / 180 ~ 2644VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-200-4.2 (168W/4V/40.00A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
4V
Điều chỉnh:
3.6 ~ 4.4V
40A
90 ~ 132VAC / 180 ~ 2644VAC
2 năm
Nguồn Meanwell LRS-200-48 (212.40W/48V/4.4A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 52.8V
4.4A
90 ~ 132VAC / 180 ~ 2644VAC
2 năm
1 2 3