Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 54 kết quả Hiển thị tất cả 54 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell RQ-125B (120W/±5V,±12V/12A) 1
AC/DC
Loại output:
CV
±12V
±5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
12A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-125C (122.5W/±5V,±15V/12A) 2
AC/DC
Loại output:
CV
±15V
±5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
12A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-125D (124W/5V,±12V,24V/12A) 3
AC/DC
Loại output:
CV
±12V
24V
5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
12A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-50B (45.5W/±5V,±12V/6A) 4
AC/DC
Loại output:
CV
±12V
±5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
6A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-50C (50W/±5V,±15V/6A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
±15V
±5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
6A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-50D (53.4W/5V,±12V,24V/6A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
±12V
24V
5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
6A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-65B (62.5W/±5V,±12V/8A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
±12V
±5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
8A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-65C (65W/±5V,±15V/8A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
±15V
±5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
8A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-65D (68W/5V,±12V,24V/8A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
±12V
24V
5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
8A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-85B (80.7W/±5V,±12V/10A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
±12V
±5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
10A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-85C (82.5W/±5V,±15V/10A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
±15V
±5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
10A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RQ-85D (84W/5V,±12V,24V/10A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
±12V
24V
5V
Điều chỉnh:
CH1: 4.75 ~ 5.5V
10A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RS-100-12 (102W/12V/8.50A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.2V
8.5A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RS-100-15 (105W/15V/7.00A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
7A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RS-100-24 (108W/24V/4.50A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27.6V
4.5A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RS-100-3.3 (66W/3V/20.00A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
2.85 ~ 3.6V
20A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RS-100-48 (110.40W/48V/2.30A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
42 ~ 54V
2.3A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RS-100-5 (80W/5V/16.00A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
16A
125 ~ 373VDC
88 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RS-15-12 (15.60W/12V/1.30A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
13.8 ~ 16.2V
1.3A
120 ~ 370VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
Nguồn Meanwell RS-15-15 (15W/15V/1.00A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
17.25 ~ 20.25V
1A
120 ~ 370VDC
85 ~ 264VAC
2 năm
1 2 3