Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 96 kết quả Hiển thị tất cả 96 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HRP-75-3.3 (49.5W/3V/15A) 1
AC-DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.1 ~ 3.8V
15A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-75-5 (75W/5V/15A) 2
AC-DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.8V
15A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-75-7.5 (75W/8V/10A) 3
AC-DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.1 ~ 9V
10A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-75-12 (75.6W/12V/6.3A) 4
AC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.8V
6.3A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-75-15 (75W/15V/5A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14.25 ~ 18V
5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-75-24 (76.8W/24V/3.2A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22.8 ~ 28.8V
3.2A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-75-36 (75.6W/36V/2.1A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
34.2 ~ 39.6V
2.1A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-75-48 (76.8W/48V/1.6A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
45.6 ~ 55.2V
1.6A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-100-3.3 (66W/3V/20A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.1 ~ 3.8V
20A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-100-5 (85W/5V/17A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.8V
17A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-100-7.5 (101.25W/8V/13.5A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.1 ~ 9V
13.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-100-12 (102W/12V/8.5A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.8V
8.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-100-15 (105W/15V/7A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14.25 ~ 18V
7A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-100-24 (108W/24V/4.5A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22.8 ~ 28.8V
4.5A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-100-36 (104.4W/36V/2.9A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
34.2 ~ 39.6V
2.9A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-100-48 (105.6W/48V/2.2A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
45.6 ~ 55.2V
2.2A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-150-3.3 (99W/3V/30A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.1 ~ 3.8V
30A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-150-5 (130W/5V/26A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.8V
26A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-150-7.5 (150W/8V/20A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.1 ~ 9V
20A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HRP-150-12 (156W/12V/13A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.8V
13A
85~264VAC; 120~370VDC
1 năm
1 2 5