Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 80 kết quả Hiển thị tất cả 80 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HEP-100-12 (100.08W/12V/8.34A) 1
AC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
-
8.34A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-15 (100.05W/15V/6.67A) 2
AC-DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
-
6.67A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-24 (96W/24V/4.00A) 3
AC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-36 (95.4W/36V/2.65A) 4
AC-DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.65A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-48 (96W/48V/2.00A) 5
AC-DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
-
2A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-54 (95.58W/54V/1.77A) 6
AC-DC
Loại output:
CV
54V
Điều chỉnh:
-
1.77A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-12A (100.08W/12V/8.34A) 7
AC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.5V
8.34A
Điều chỉnh:
5 ~ 8.34A
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-15A (100.05W/15V/6.67A) 8
AC-DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 17V
6.67A
Điều chỉnh:
4 ~ 6.67A
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-24A (96W/24V/4.00A) 9
AC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27V
4A
Điều chỉnh:
2.5 ~ 4A
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-36A (95.4W/36V/2.65A) 10
AC-DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
33 ~ 40V
2.65A
Điều chỉnh:
1.65 ~ 2.65A
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-48A (96W/48V/2.00A) 11
AC-DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43 ~ 53V
2A
Điều chỉnh:
1.25 ~ 2A
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-100-54A (95.58W/54V/1.77A) 12
AC-DC
Loại output:
CV
54V
Điều chỉnh:
49 ~ 58V
1.77A
Điều chỉnh:
1.1 ~ 1.77A
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-150-12 (150W/12V/12.5A) 13
AC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
-
12.5A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-150-15 (150W/15V/10.0A) 14
AC-DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
-
10A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-150-24 (151.2W/24V/6.30A) 15
AC-DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
-
6.3A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-150-36 (151.2W/36V/4.20A) 16
AC-DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
-
4.2A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-150-48 (151.2W/48V/3.20A) 17
AC-DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
-
3.2A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-150-54 (151.2W/54V/2.80A) 18
AC-DC
Loại output:
CV
54V
Điều chỉnh:
-
2.8A
Điều chỉnh:
-
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-150-12A (150W/12V/12.5A) 19
AC-DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.5V
12.5A
Điều chỉnh:
7.5 ~ 12.5A
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
Nguồn Meanwell HEP-150-15A (150W/15V/10.0A) 20
AC-DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 17V
10A
Điều chỉnh:
6 ~ 10A
120~370VDC(390VDC operational)
85~264VAC (277VAC operational)
1 năm
1 2 4