Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 26 kết quả Hiển thị tất cả 26 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell SE-1000-12 (999.6W/12V/83.3A) 1
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10 ~ 13.5V
83.3A
90~132VAC / 180~264VAC;
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1000-15 (1000.5W/15V/66.7A) 2
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
66.7A
90~132VAC / 180~264VAC;
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1000-24 (1000.8W/24V/41.7A) 3
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27.5V
41.7A
90~132VAC / 180~264VAC;
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1000-48 (998.4W/48V/20.8A) 4
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43 ~ 56V
20.8A
90~132VAC / 180~264VAC;
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1000-5 (750W/5V/150A) 5
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
3.3 ~ 5.5V
150A
90~132VAC / 180~264VAC;
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1000-9 (900W/9V/100A) 6
AC/DC
Loại output:
CV
9V
Điều chỉnh:
7.5 ~ 10V
100A
90~132VAC / 180~264VAC;
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1500-12 (1500W/12V/125.00A) 7
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10 ~ 13.5V
125A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1500-15 (1500W/15V/100.00A) 8
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
100A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1500-24 (1500W/24V/62.50A) 9
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 26.4V
62.5A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1500-27 (1501.20W/27V/55.60A) 10
AC/DC
Loại output:
CV
27V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
55.6A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1500-48 (1502.40W/48V/31.30A) 11
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43 ~ 56V
31.3A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-1500-5 (1500W/5V/300.00A) 12
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
300A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-450-12 (450W/12V/37.50A) 13
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.5V
37.5A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-450-15 (450W/15V/30.00A) 14
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
30A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-450-24 (451.20W/24V/18.80A) 15
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 28.5V
18.8A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-450-3.3 (247.50W/3V/75.00A) 16
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
2.97 ~ 3.63V
75A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-450-36 (450W/36V/12.50A) 17
AC/DC
Loại output:
CV
36V
Điều chỉnh:
32.4 ~ 39.6V
12.5A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-450-48 (451.20W/48V/9.40A) 18
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 52.8V
9.4A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-450-5 (375W/5V/75.00A) 19
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.5 ~ 5.5V
75A
180 ~ 264VAC
254 ~ 370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell SE-600-12 (600W/12V/50.00A) 20
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10 ~ 13.5V
50A
254 ~ 370VDC
90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC
1 năm
1 2