Nguồn Meanwell RS-50-48 (52.80W/48V/1.10A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 1.1A

Mã: RS-50-48 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-50-48 (52.80W/48V/1.10A)