Nguồn Meanwell RS-25-3.3 (19.80W/3V/6.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 3V và dòng điện đầu ra 6A

Mã: RS-25-3.3 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-25-3.3 (19.80W/3V/6.00A)