Nguồn Meanwell RS-50-15 (51W/15V/3.40A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 3.4A

Mã: RS-50-15 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-50-15 (51W/15V/3.40A)