Nguồn Meanwell RS-50-3.3 (33W/3V/10.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 3V và dòng điện đầu ra 10A

Mã: RS-50-3.3 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-50-3.3 (33W/3V/10.00A)