Nguồn Meanwell RS-75-3.3 (49.50W/3V/15.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 3V và dòng điện đầu ra 15A

Mã: RS-75-3.3 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-75-3.3 (49.50W/3V/15.00A)