Nguồn Meanwell RS-15-3.3 (9.90W/3V/3.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 3V và dòng điện đầu ra 3A

Mã: RS-15-3.3 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-15-3.3 (9.90W/3V/3.00A)