Nguồn Meanwell RS-15-48 (15.02W/48V/0.31A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 0.31A

Mã: RS-15-48 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-15-48 (15.02W/48V/0.31A)