Nguồn Meanwell RS-35-3.3 (23.10W/3V/7.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 3V và dòng điện đầu ra 7A

Mã: RS-35-3.3 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-35-3.3 (23.10W/3V/7.00A)