Nguồn Meanwell RS-25-15 (25.50W/15V/1.70A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 1.7A

Mã: RS-25-15 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-25-15 (25.50W/15V/1.70A)