Nguồn Meanwell GSM60B48-P1J (60W/48V/0.1~1.25A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 0.1~1.25A

Nguồn Meanwell GSM60B48-P1J (60W/48V/0.1~1.25A)

Mã: GSM60B48-P1J Danh mục: