Nguồn Meanwell GSM06U06-P1J (6W/6V/0~1.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 6V và dòng điện đầu ra 0~1A

Mã: GSM06U06-P1J Danh mục:
Nơi nhập dữ liệu
Nguồn Meanwell GSM06U06-P1J (6W/6V/0~1.00A)