Nguồn Meanwell GSM12E09-P1J (12W/9V/0~1.33A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 9V và dòng điện đầu ra 0~1.33A

Nguồn Meanwell GSM12E09-P1J (12W/9V/0~1.33A)

Mã: GSM12E09-P1J Danh mục: