Nguồn Meanwell GSM12E07-P1J (12W/7V/0~1.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 7V và dòng điện đầu ra 0~1A

Mã: GSM12E07-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM12E07-P1J (12W/7V/0~1.00A)