Nguồn Meanwell GSM12U05-P1J (12W/5V/0~2.40A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 5V và dòng điện đầu ra 0~2.4A

Mã: GSM12U05-P1J Danh mục:
Nơi nhập dữ liệu
Nguồn Meanwell GSM12U05-P1J (12W/5V/0~2.40A)