Nguồn Meanwell GSM06E15-P1J (6W/15V/0~0.40A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 0~0.4A

Mã: GSM06E15-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM06E15-P1J (6W/15V/0~0.40A)