Nguồn Meanwell GSM06U07-P1J (6W/7V/0~0.80A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 7V và dòng điện đầu ra 0~0.8A

Mã: GSM06U07-P1J Danh mục:
Nơi nhập dữ liệu
Nguồn Meanwell GSM06U07-P1J (6W/7V/0~0.80A)