Nguồn Meanwell GSM06E09-P1J (6W/9V/0~0.66A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 9V và dòng điện đầu ra 0~0.66A

Mã: GSM06E09-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM06E09-P1J (6W/9V/0~0.66A)