Nguồn Meanwell GSM60B24-P1J (60W/24V/0.1~2.5A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 24V và dòng điện đầu ra 0.1~2.5A

Nguồn Meanwell GSM60B24-P1J (60W/24V/0.1~2.5A)

Mã: GSM60B24-P1J Danh mục: