TTL Signal trong thông số nguồn là gì?

TTL là viết tắt của Transistor-Transistor-Logic, là một tín hiệu nhị phân được tạo ra dưới sự hỗ trợ của việc bật hoặc tắt điện trở (transistor). Tín hiệu thấp nhất là 0-0,4V và cao nhất là 2,7-5V.

TTL Signal trong thông số nguồn là gì? 1

Sự khác biệt giữa TTL và Relay Contact là vì trong các sản phẩm Mean Well, tín hiệu TTL được tạo ra thông qua một điện trở hoặc chất bán dẫn, dòng điện tối đa của tín hiệu là tương đối thấp. Ngược lại, sử dụng phương pháp Relay Contact (sử dụng tiếp điểm kim loại làm dây dẫn) cho phép dòng điện chạy qua cao hơn nhiều.

TTL Signal trong thông số nguồn là gì? 2