Trong Meanwell catalog, ta thường thấy đầu vào AC và DC, chúng có ý nghĩa gì?

Do thiết kế mạch khác nhau, đầu vào của bộ nguồn MEAN WELL bao gồm ba loại như sau:

(VAC≒VDC)

a.  85~264VAC;120~370VDC

b. 176~264VAC;250~370VDC

c.  85~132VAC/176~264VAC by Switch; 250~370VDC

  • Trong các model đầu vào a và b, nguồn điện có thể hoạt động bình thường bất kể đầu vào AC hoặc DC. Một số model cần kết nối chính xác các cực đầu vào, cực dương kết nối với AC / L; cực âm kết nối với AC / N. Một số khác có thể yêu cầu kết nối ngược lại, cực dương với AC / N; cực âm sang AC / L. Nếu khách hàng đấu nối sai, có thể yên tâm nguồn sẽ không hỏng. Bạn có thể đảo ngược các cực đầu vào và nguồn điện sẽ vẫn hoạt động bình thường.
  • Trong model đầu vào c, đảm bảo rằng bạn đã chuyển đổi đầu vào 115 / 230V một cách chính xác. Nếu công tắc ở phía 115V và đầu vào thực là 230V, bộ nguồn sẽ bị hỏng.