Tín hiệu DC-OK trong nguồn Meanwell là gì?

Tín hiệu DC-OK (còn được gọi là ”tín hiệu nguồn hoạt động tốt”) giám sát điện áp đầu ra được tạo ra từ nguồn điện và không phụ thuộc vào việc điện áp bên ngoài có được cấp vào hệ thống hay không (ví dụ: từ nguồn điện song song) .

Mô tả tín hiẹu DC OK trong thông số nguồn Meanwell
Mô tả tín hiẹu DC OK trong thông số nguồn Meanwell

Tín hiệu này thường được sử dụng để giám sát việc cung cấp điện cho các ứng dụng sử dụng nguồn điện dự phòng. Trong hầu hết các trường hợp, tín hiệu DC-OK được thực hiện thông qua tiếp điểm rơle.