Cơ chế điều khiển quạt tản nhiệt trong nguồn Meanwell là gì?

Quạt tản nhiệt có tuổi thọ tương đối ngắn hơn (MTTF điển hình, Thời gian hư hỏng trung bình khoảng 5.000-100.000 giờ) so với các thành phần khác của bộ nguồn. Do đó, việc linh động thay đổi phương thức hoạt động của quạt có thể kéo dài thời gian hoạt động. Các phương thức điều khiển quạt phổ biến nhất như sau: Kiểm soát nhiệt độ: nếu nhiệt độ bên trong của nguồn điện, được phát hiện bởi cảm biến nhiệt độ, vượt quá ngưỡng, quạt sẽ bắt đầu hoạt động ở tốc độ tối đa, ngược lại, nếu nhiệt độ bên trong thấp hơn quá ngưỡng cài đặt, quạt sẽ ngừng hoạt động hoặc chạy ở tốc độ một nửa. Ngoài ra, quạt tản nhiệt trong một số bộ nguồn được điều khiển bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tính, theo đó tốc độ quạt có thể được thay đổi đồng bộ với các nhiệt độ bên trong khác nhau. Ở tốc độ tối đa, ngược lại, nếu tải thấp hơn ngưỡng cài đặt, quạt sẽ ngừng hoạt động hoặc chạy ở tốc độ một nửa.