Lưu trữ Danh mục: Kiến thức về đèn LED

Các vấn đề thường gặp với LED Driver và đèn LED downlight (âm trần)

Chúng tôi thường nhận được cuộc gọi từ những khách hàng gặp vấn đề với...

Phòng tránh sụt áp khi cấp nguồn cho đèn LED

Đèn LED điện áp không đổi yêu cầu một nguồn cấp điện có thể duy...

Tránh kết nối song song nhiều LED vào LED Driver dòng không đổi

Nên tránh kết nối song song nhiều đèn LED với LED Driver dòng không đổi...

Những lý do LED Driver cho đèn LED High Bay hỏng

Chúng tôi vẫn thường nhận được các yêu cầu sửa chữa đèn LED high bay...